Học viện Lục quân tổ chức giao lưu tiếng Anh “Tự hào Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng”

Học viện Lục quân tổ chức giao lưu tiếng Anh “Tự hào Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng”

Đoàn Hạ sĩ quan Lục quân các nước ASEAN thăm Học viện Khoa học Quân sự

Đoàn Hạ sĩ quan Lục quân các nước ASEAN thăm Học viện Khoa học Quân sự

Học viện Lục quân trao tặng

Học viện Lục quân trao tặng "Nhà đồng đội"