Thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao, nhằm khẩn trương đưa Luật Biên phòng Việt Nam vào cuộc sống, thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, ban, ngành có liên quan, ủy ban nhân dân 44 tỉnh, thành phố có biên giới xây dựng Đề án “Tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2011 - 2025” đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, phù hợp với tình hình thực tiễn.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.

Trong hội nghị tập huấn này, Bộ Quốc phòng đã giới thiệu cho các đồng chí là lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan, ban, ngành địa phương; lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong quân đội; cán bộ, giảng viên Học viện Biên phòng và các đối tượng có liên quan về Luật Biên phòng Việt Nam thông qua hai chuyên đề là: Nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam và nội dung cơ bản của các văn bản quy định chi tiết thi hành luật.

Cùng với đó, các đại biểu cũng được nghe các đồng chí báo cáo viên giới thiệu một số chính sách của Nhà nước về Bộ đội Biên phòng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng biên phòng, nguyên tắc, lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng; các hoạt động cơ bản về biên phòng; hệ thống tổ chức, phạm vi hoạt động của Bộ đội Biên phòng, chế độ, chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng và Bộ đội Biên phòng; cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; các cơ quan, đơn vị quân đội trong thực thi nhiệm vụ biên phòng; hoạt động phối hợp, phối thuộc giữa Bộ đội Biên phòng với các lực lượng trong quân đội trong áp dụng hình thức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia... Qua đó giúp các đại biểu có cơ sở để tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương đã ghi nhận, biểu dương những kết quả trong công tác soạn thảo, xây dựng Đề án Luật Biên phòng Việt Nam. Đặc biệt sau khi luật được Quốc hội thông qua, cơ quan thường trực (Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng) và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã khẩn trương xây dựng các đề án, văn bản hướng dẫn để Bộ Quốc phòng trình Chính phủ phê duyệt.

Để tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2011 - 2025”, nhanh chóng đưa luật vào cuộc sống, Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị đại biểu của các ban, bộ, ngành Trung ương, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành có biên giới; các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt một số nội dung như: Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức tập huấn cho các đối tượng thuộc quyền, nhất là các đối tượng có liên quan trực tiếp, nắm vững những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam. Nêu cao trách nhiệm của các bộ, ngành, chính quyền địa phương nơi có biên giới quốc gia về nhiệm vụ biên phòng, nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân; phạm vi, nguyên tắc, nội dung phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với các bộ, ngành, địa phương trong thực thi nhiệm vụ biên phòng, quan tâm xây dựng lực lượng chuyên trách, nòng cốt chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh về chính trị, ổn định về tổ chức. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp nhằm xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới vững mạnh.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam tại điểm cầu trực tuyến từ các cơ quan đơn vị trong toàn quân.

Thượng tướng Võ Minh Lương cũng yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng; các quân khu, quân chủng, Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng tiếp tục tổ chức quán triệt trong cơ quan, đơn vị mình nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam, trong đó, tập trung vào nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ đội Biên phòng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các quân khu, quân chủng, cảnh sát biển, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. Đặc biệt là công tác phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trong thực thi nhiệm vụ biên phòng; xác định rõ cơ chế phối hợp, phối thuộc trong thực hiện các hình thức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Đồng thời giao Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương tổ chức tập huấn cho các cơ quan, đơn vị thuộc quyền và cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới; hoàn thành nhiệm vụ tập huấn trong quý II năm 2022 theo tiến độ được xác định tại Kế hoạch triển khai thực hiện đề án của Bộ Quốc phòng.

Tin, ảnh: CHU ANH