Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia 515; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; đại diện lãnh đạo Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Thời gian qua, hoạt động rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, được các tổ chức, cá nhân quan tâm và tham gia cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; nhiều điểm mộ, khu mộ sau nhiều lần tìm kiếm, quy tập chưa có kết quả thì nay đã tìm kiếm, quy tập được; một số đơn vị, địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian qua.

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia 515; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Đến nay, toàn quốc đã rà soát được 920.601 hồ sơ danh sách liệt sĩ thuộc đơn vị, địa phương quản lý; đã có 14/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bàn giao dữ liệu kết luận địa bàn, sản phẩm bản đồ về Cục Bản đồ (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam) để tích hợp vào phần mềm.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương ghi nhận ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng thời, chỉ rõ những khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo Quyết định số 1515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo, thời gian tới, Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị. 

Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu Ban Chỉ đạo 515, cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ huy các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp để rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; phát huy tốt vai trò các tổ chức. Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thượng tướng Võ Minh Lương giao Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam chỉ đạo Cục Bản đồ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp nhận sản phẩm bản đồ, hoàn thiện phần mềm quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu bản đồ và thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức tập huấn, hướng dẫn khai thác, sử dụng cho các quân khu, các tỉnh trong năm 2024.

Tin, ảnh: HOÀNG CHUNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.