Gia Lai: Tổ chức Lễ truy điệu, an táng 21 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia

Gia Lai: Tổ chức Lễ truy điệu, an táng 21 hài cốt liệt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia

Tỉnh Quảng Bình: Truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào

Tỉnh Quảng Bình: Truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt hy sinh ở Lào

Tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào

Tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt hy sinh ở Lào

Công tác bảo đảm phải đủ mạnh để thúc đẩy tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Công tác bảo đảm phải đủ mạnh để thúc đẩy tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt

Hà Tĩnh tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Hà Tĩnh tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt

Tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt hy sinh tại Lào

Lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại phường 2, thị xã Quảng Trị

Lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt được quy tập tại phường 2, thị xã Quảng Trị

Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Bình Dương

Truy điệu, an táng hài cốt liệt tại Bình Dương

Gia Lai: Tổ chức truy điệu và an táng 1 hài cốt liệt sĩ

Gia Lai: Tổ chức truy điệu và an táng 1 hài cốt liệt