Tỉnh Thanh Hóa truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ

Tỉnh Thanh Hóa truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt

Các địa phương truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Các địa phương truy điệu và an táng hài cốt liệt

Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt hy sinh tại Lào

Hồi hương 96 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

Hồi hương 96 hài cốt liệt Việt Nam hy sinh tại Lào

Tỉnh Đắk Lắk hội đàm với tỉnh Mondulkiri (Campuchia) đưa 21 hài cốt liệt sĩ về nước

Tỉnh Đắk Lắk hội đàm với tỉnh Mondulkiri (Campuchia) đưa 21 hài cốt liệt về nước