Bình Phước tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 44 hài cốt liệt sĩ

Bình Phước tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 44 hài cốt liệt

An Giang: An táng 68 hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ

An Giang: An táng 68 hài cốt liệt hy sinh qua các thời kỳ

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An bàn giao hài cốt liệt sĩ là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An bàn giao hài cốt liệt là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc

Tổ chức truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Hà Giang

Tổ chức truy điệu và an táng hài cốt liệt tại Hà Giang

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thăm, tặng quà Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4)

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thăm, tặng quà Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt Sư đoàn 968 (Quân khu 4)