Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu cấp trưởng các cơ quan, đơn vị là trưởng ban chỉ đạo CCHC và chuyển đổi số, trực tiếp chỉ đạo công tác CCHC, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm nội bộ, cải cách thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ ở tất cả các cấp; tuyệt đối không được né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số của Binh chủng Thông tin liên lạc. Ảnh: CHIẾN VĂN

Các cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ chủ trì xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình ban hành theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đồng thời, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính nội bộ để đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc; có giải pháp tăng cường nguồn nhân lực cho công tác CCHC và chuyển đổi số ở cơ quan, đơn vị bảo đảm phù hợp, hiệu quả.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh giao Văn phòng Bộ Quốc phòng theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ theo kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Nghiên cứu, đề xuất và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp…

VĂN CHIỂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.