Đề tài do Thượng tướng Lê Huy Vịnh làm chủ nhiệm, Tổng cục Kỹ thuật chủ trì thực hiện. Tại hội thảo, các đại biểu Tổng cục Kỹ thuật và các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện, các chuyên gia, nhà khoa học đều nêu rõ tính cấp thiết cả về lý luận, thực tiễn của đề tài; đồng thời tập trung trao đổi những vấn đề xây dựng đề cương nghiên cứu, gồm: Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển lý luận công tác kỹ thuật của Quân đội; thực trạng công tác kỹ thuật và lý luận công tác kỹ thuật; nội dung phát triển lý luận công tác kỹ thuật và những giải pháp vận dụng kết quả nghiên cứu và thực tiễn công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, phát triển lý luận công tác kỹ thuật Quân đội là yêu cầu cấp thiết.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh cho rằng, những năm qua, toàn quân đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tạo bước chuyển biến tích cực, toàn diện trong công tác kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ khác. Đặc biệt, ngành kỹ thuật đã có bước tiến lớn trong việc bảo đảm đồng bộ, sản xuất, cải tiến, nâng cấp, hiện đại hóa vũ khí, trang bị; nghiên cứu, làm chủ công tác bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới, nhất là các lực lượng được xác định tiến thẳng lên hiện đại.

Tuy nhiên, công tác kỹ thuật trong thời gian qua còn một số hạn chế cả trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong điều kiện tác chiến hiện nay, nhiệm vụ nghiên cứu phát triển lý luận công tác kỹ thuật của Quân đội càng trở nên cấp thiết, quan trọng, góp phần xây dựng ngành kỹ thuật chính quy, hiện đại; nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
 Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhất trí kết cấu dự thảo đề cương nghiên cứu do Tổng cục Kỹ thuật chuẩn bị; yêu cầu Tổng cục Kỹ thuật chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, triển khai theo kế hoạch thực hiện đề tài, bảo đảm bám sát đề cương, đúng tiến độ theo thuyết minh và hợp đồng nghiên cứu. Quá trình thực hiện đề tài phải tuân thủ quy định, hướng dẫn của các cơ quan chức năng liên quan; chấp hành các quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tích cực quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để Tổng cục Kỹ thuật và các thành viên chính, thành viên triển khai thực hiện đề tài đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. 

Tin, ảnh: SƠN BÌNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.