Trong thời gian hai ngày, cán bộ tham gia tập huấn được nghiên cứu một số nội dung: Phổ biến Luật An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2015 và các nghị định hướng dẫn thực hiện; các văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ của Bộ Quốc phòng; hướng dẫn thực hiện công tác ATVSLĐ tại các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng; kỹ thuật an toàn trong vận chuyển, khai thác, sử dụng, xử lý đạn dược...

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật phát biểu khai mạc hội nghị.

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn nhấn mạnh, trong những năm qua, công tác an toàn, bảo hộ lao động được Đảng, Nhà nước hết sức coi trọng. Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã có nhiều chủ trương, biện pháp kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động hệ thống tổ chức làm công tác an toàn, bảo hộ lao động; tăng cường bảo đảm an toàn cho các hoạt động huấn luyện, chiến đấu, sản xuất và cho người lao động...

Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật đề nghị các đồng chí giáo viên và học viên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, thực hiện đầy đủ, có chất lượng các nội dung tập huấn theo đúng kế hoạch, tổ chức tập huấn nghiêm túc, bảo đảm chất lượng cao nhất, an toàn về mọi mặt.

Tin, ảnh: LÂM ANH-VĂN VIỄN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.