Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, trong thời gian qua, Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng đã quản lý, vận hành hiệu quả Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng. Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng đã kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia và tham gia đánh giá của Chính phủ dựa trên bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo buổi kiểm tra. 

Theo đánh giá, Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng đang xếp thứ nhất trên tổng số 21 bộ, ngành tham gia đánh giá (quý 1 năm 2023), tăng 18 bậc so với thời điểm trước khi Văn phòng Bộ Quốc phòng nhận bàn giao Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi kiểm tra.

Một số kết quả đã đạt được cụ thể như: Đã hợp nhất Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng và hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Quốc phòng thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng theo yêu cầu của Chính phủ; công bố, công khai, rà soát, cung cấp thống nhất, đầy đủ, chính xác thông tin về 246/246 thủ tục hành chính thuộc 20 lĩnh vực do Bộ Quốc phòng quản lý trên Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng và cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; bổ sung 11 dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công nghiệp, 11 dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực quản lý biên giới; đồng bộ, công khai 47/49 dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình của Bộ Quốc phòng trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; công bố 26 thủ tục hành chính mới, bãi bỏ 20 thủ tục hành chính hết hiệu lực theo đúng thời gian và quy định của Chính phủ...

leftcenterrightdel

Đại diện Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng báo cáo kết quả hoạt động Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng. 

Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng đã cung cấp công cụ đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, phản ánh kiến nghị trên cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Quốc phòng; hoàn thành chức năng tra cứu, xác thực thông tin công dân trên cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng, thay thế việc yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, giấy xác nhận cư trú...; triển khai 3 kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công của Bộ Quốc phòng...

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đánh cao, ghi nhận và biểu dương các kết quả mà Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng đã thực hiện trong thời gian qua.

leftcenterrightdel
 Đại diện các cơ quan, đơn vị chức năng tham gia buổi kiểm tra.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, thời gian tới, Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng liên quan cần tiếp tục quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, hệ thống văn bản pháp lý để tái cấu trúc và thực hiện trực tuyến các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng; tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng, về thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và dịch vụ công trực tuyến để người dân nắm được, thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công; ban hành danh mục các thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng ở mức độ toàn trình và một phần...

Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng tiếp tục rà soát, cập nhật các dịch vụ công trực tuyến đã có theo hướng thuận tiện hơn cho người dân, doanh nghiệp; nâng cấp kho dữ liệu phục vụ việc quản lý hồ sơ, tài liệu; phát triển thêm các tính năng mới; nâng cấp hệ thống để đáp ứng yêu cầu thường xuyên; nghiên cứu, triển khai hệ sinh thái cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Bộ Quốc phòng...

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng yêu cầu các cơ quan liên quan đẩy mạnh tiếp nhận, xử lý ở mức độ toàn trình trên Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng; phấn đấu trên 50% hồ sơ được xử lý trực tuyến; 80% dịch vụ phải phát sinh giao dịch; 100% hồ sơ xử lý phải minh bạch; rà soát lại quy trình các thủ tục cho hợp lý; cấu trúc lại các bước xử lý theo hướng gọn, nhẹ, tiện ích, bảo đảm đơn giản hóa thủ tục và thao tác; tin học hóa các quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến; khảo sát hồ sơ, thủ tục hành chính để tiến hành số hóa; triển khai cấp các tài khoản Cổng dịch vụ công đến cơ sở Ban chỉ huy quân sự cấp quân, huyện...

Tin, ảnh: CẨM THANH