Dự buổi kiểm tra có Thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam); Trung tướng Đỗ Viết Toản, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1; Thiếu tướng Lê Văn Duy, Chính ủy Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 và đại biểu lãnh đạo một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam và Trường Sĩ quan Lục quân 1.

leftcenterrightdel

Cán bộ chủ chốt của Trường Sĩ quan Lục quân 1, đón đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: KIM NGỌC 

Thượng tướng Lê Huy Vịnh và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tại các phòng, khoa chức năng phụ trách các sản phẩm đề tài nghiên cứu khoa học; các hệ thống công nghệ thông tin, nền tảng ứng dụng và cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số; các nội dung, chương trình đào tạo giảng dạy cho học viên về chuyển đổi số...

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh, chủ trì kiểm tra tại Trường Sĩ quan Lục quân 1. Ảnh: KIM NGỌC 

Báo cáo kết quả công tác nghiên cứu khoa học, lịch sử quân sự và chuyển đổi số năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023, Trung tướng Đỗ Viết Toản cho biết, trong năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023, Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng về công tác nghiên cứu khoa học, lịch sử quân sự, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số phù hợp với thực tiễn của Nhà trường. Nhận thức của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học, lịch sử quân sự, chuyển đổi số được nâng lên một cách rõ rệt. Hoạt động nghiên cứu khoa học, lịch sử quân sự và ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số được triển khai toàn diện, đồng bộ, đi vào chiều sâu, có hiệu quả, tạo sự chuyển biến vững chắc, làm tiền đề cho việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, lịch sử quân sự và chuyển đổi số trong những năm tiếp theo.

leftcenterrightdel
Trung tướng Đỗ Viết Toản, báo cáo kết quả công tác nghiên cứu khoa học, lịch sử quân sự và chuyển đổi số năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023. Ảnh. KIM NGỌC

Nổi bật là năm 2022, nhà trường đã triển khai nghiên cứu hàng chục đề tài sáng kiến từ cấp cơ sở đến cấp Bộ Quốc phòng; có 12 đề tài, sáng kiến cải tiến đạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ XXII. Tổ chức nghiên cứu, biên soạn 103 tài liệu, giáo trình bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Cùng với đó, Nhà trường hoàn thành biên soạn Biên niên sự kiện lịch sử Trường Sĩ quan Lục quân 1 năm 2022; công trình Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị Trường Sĩ quan Lục quân 1 giai đoạn 2000-2020, được Hội đồng đánh giá hoàn thành xuất sắc; hoàn thành 5 đề tài khoa học tổng kết chiến tranh, bảo đảm chất lượng tốt.

Quý I và II năm 2023, Nhà trường tiếp tục triển khai nghiên cứu nhiều đề tài, sáng kiến từ cấp nhà trường đến cấp Bộ Quốc phòng; biên soạn mới 24 tài liệu huấn luyện; 11 tài liệu dạy học cấp ngành; 35 tài liệu dạy học cấp trường; triển khai nghiên cứu 3 đề tài lịch sử quân sự và thực hiện các nhiệm vụ khác theo kế hoạch của Viện Lịch sử quân sự.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự kiểm tra. Ảnh: KIM NGỌC 

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thượng tướng Lê Huy Vịnh khẳng định, hoạt động nghiên cứu khoa học, lịch sử quân sự và chuyển đổi số của Trường Sĩ quan Lục quân 1 năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023, được triển khai toàn diện, đồng bộ, đi vào chiều sâu, có hiệu quả, tạo sự chuyển biến vững chắc, làm tiền đề cho việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, lịch sử quân sự và chuyển đổi số những năm tiếp theo.

Trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn trong công tác nghiên cứu khoa học, lịch sử quân sự và chuyển đổi số trong Quân đội nói chung và Trường Sĩ quan Lục quân 1 nói riêng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Lục quân 1 tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác khoa học công nghệ và môi trường; bám sát nhiệm vụ chính trị, xây dựng kế hoạch khoa học quân sự phù hợp. Phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ, khả năng nghiên cứu của các đối tượng, nhất là cán bộ có trình độ sau đại học; nâng cao chất lượng các đề tài, tài liệu, giáo trình, sáng kiến cải tiến, kịp thời ứng dụng vào thực tiễn. Đổi mới hoạt động thông tin, nâng cao chất lượng tạp chí Khoa học quân sự Lục quân, trang website. Chủ động mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội. Gắn kết quả nghiên cứu khoa học với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và Phong trào Thi đua Quyết thắng, xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện “Mẫu mục, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh, kiểm tra Trung tâm huấn luyện mô phỏng của Trường Sĩ quan Lục quân 1. Ảnh: KIM NGỌC 

Đối với công tác Lịch sử quân sự, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu nhà trường cần bám sát sự chỉ đạo của Viện Lịch sử quân sự, tích cực nghiên cứu, tổng kết lịch sử quân sự làm cơ sở để từng bước đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy môn Lịch sử đường lối quân sự và các nội dung có liên quan. Đẩy mạnh nghiên cứu các đề tài lịch sử quân sự, tổng kết các trận chiến đấu điển hình trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Chú trọng biên soạn kinh nghiệm chiến đấu cấp phân đội, Biên niên sự kiện Lịch sử Nhà trường; tổ chức Hội thảo khoa học; tăng cường thông tin, tuyên truyền; vận dụng sáng tạo những kết quả nghiên cứu lịch sử quân sự vào giảng dạy và xây dựng đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ của Nhà trường trong tình hình mới.

Về nhiệm vụ công tác chuyển đổi số Trường Sĩ quan Lục quân 1 tiếp tục quán triệt, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp đối với công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số. Coi đây là một nội dung quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Nhà trường. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phương pháp, nhằm nâng cao nhận thức, tính tích cực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Tích cực, chủ động triển khai có hiệu quả nội dung kế hoạch xây dựng chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số năm 2023, giai đoạn 2021-2025.

DUY ĐÔNG