Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 907/BDN ngày 1-8-2023, với nội dung: “Cử tri phản ánh: Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Dân quân tự vệ, thời gian tham gia của dân quân thường trực cấp xã là 2 năm là chưa phù hợp vì, cấp xã làm rất nhiều việc và thường xuyên đi thực tế, do vậy để đào tạo một dân quân thường trực nắm bắt thành thạo được nhiệm vụ, công việc phải mất thời gian dài, khi nắm bắt được nhiệm vụ thì cũng hết 2 năm, hoàn thành nghĩa vụ và cho ra quân.

Cử tri kiến nghị nghiên cứu, xem xét điều chỉnh cho phù hợp.” (Câu số 23). Ngày 8-9-2023, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau: Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22-11-2019.

leftcenterrightdel

Sau giờ làm việc, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội dân quân thường trực xã Bản Lầu tích cực tăng gia sản xuất.  

Khoản 2 và 3 Điều 8 Luật Dân quân tự vệ quy định: “2. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ tại chỗ, Dân quân tự vệ cơ động, Dân quân tự vệ biển, Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế là 4 năm; dân quân thường trực là 2 năm. Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương, cơ quan, tổ chức, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ được kéo dài nhưng không quá 2 năm; đối với dân quân biển, tự vệ và chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ được kéo dài hơn nhưng không quá độ tuổi quy định tại khoản 1 Điều này. 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định kéo dài độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ theo quy định tại Điều này”.

Như vậy, Luật Dân quân tự vệ 2019 đã quy định kéo dài thời gian tham gia Dân quân tự vệ để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế, bảo đảm nguồn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ của địa phương, đảm bảo tính công bằng xã hội đối với thanh niên tham gia nghĩa vụ Dân quân tự vệ và nghĩa vụ quân sự. Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai, trân trọng gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai để trả lời cử tri.

Cổng thông tin Bộ Quốc phòng

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.