leftcenterrightdel
 Đại tá Trần Đại Thắng, Phó chính ủy Quân đoàn 12 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khối thi đua số 3 gồm các đơn vị: Lữ đoàn 368, Lữ đoàn 299, Lữ đoàn 241, Lữ đoàn 203, Lữ đoàn 164, Lữ đoàn 673, Trung đoàn 140. Khối thi đua có 1 khối trưởng và 1 khối phó. Năm 2024, Lữ đoàn 368 là khối trưởng, Lữ đoàn 241 là khối phó. Các năm tiếp theo, khối trưởng, khối phó do các đơn vị trong khối luân phiên đảm nhiệm.

leftcenterrightdel

 Lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua số 3, Quân đoàn 12 tại hội nghị.

Tại hội nghị, thay mặt cho Thường vụ, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 12, Đại tá Trần Đại Thắng ghi nhận và biểu dương đối với những kết quả và thành tích mà các đơn vị trong khối thi đua đã đạt được trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng, trong công tác chuẩn bị để hội nghị công bố quyết định thành lập khối thi đua.

Đại tá Trần Đại Thắng nhấn mạnh: Sau khi thành lập, Khối thi đua số 3 phải tuân thủ theo nguyên tắc, quy định về công tác thi đua, khen thưởng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ, Đảng ủy Quân đoàn 12, sự hướng dẫn của cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quân đoàn; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các đơn vị thành viên, theo nguyên tắc bình đẳng, tự giác, tự chịu trách nhiệm, công khai, dân chủ, công bằng, minh bạch, đoàn kết, cùng tiến bộ, phát triển. Khối thi đua làm việc theo chế độ tập thể, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, phát huy tính nêu gương của cán bộ, đảng viên.

leftcenterrightdel
 Các đơn vị trong Khối thi đua số 3 kí giao ước thi đua.

Việc thành lập các khối thi đua của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân đoàn 12, trong đó có Khối thi đua số 3 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới đối với công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân đoàn 12; nhằm tạo động lực thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; trao đổi học tập kinh nghiệm, tuyên truyền nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo của các đơn vị thành viên; đồng thời tăng cường mối đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị; thúc đẩy công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng phát triển vững chắc hơn, đạt thành tích cao hơn, góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Hội nghị đã thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của khối thi đua; triển khai kế hoạch hoạt động của khối thi đua năm 2024; phát động và ký kết giao ước thi đua 6 tháng cuối năm 2024.

Tin, ảnh: HUY ĐÔNG - ĐẠI ĐỒNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.