Toàn Quân đoàn đã tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng đơn vị bằng nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả. So với năm 2021, đến nay, chất lượng huấn luyện có nhiều chuyển biến tiến bộ, tỷ lệ khá, giỏi tăng 3%. Các cơ quan, đơn vị luôn duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm “người sẵn sàng, phương tiện sẵn sàng”, có lệnh là lên đường thực hiện nhiệm vụ được ngay. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đoàn không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel

Xe tăng tiêu diệt mục tiêu tại cuộc diễn tập của Quân đoàn 12 (tháng 12-2023). Ảnh: HẢI HUY  

Các cơ quan, đơn vị, nhà trường thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp trong quản lý tư tưởng, kỷ luật, do đó, các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật giảm mạnh. Qua các lần kiểm tra của Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 12 được đánh giá là đơn vị duy trì nền nếp chính quy, kỷ luật, kỷ cương tốt. Việc xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được coi trọng. 

Bên cạnh đó, nền nếp hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được duy trì thường xuyên, chất lượng, có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả tốt. Ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp được đề cao; dân chủ được tăng cường, mở rộng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ trong Đảng bộ Quân đoàn 12 được tiến hành chặt chẽ, khoa học, khách quan. So với năm 2021, tỷ lệ tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu tăng 3%; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tăng 1,1%.

ĐÔNG HẢI

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.