leftcenterrightdel
Chiến sĩ Tiểu đoàn 906 (Binh chủng Hóa học) thu hoạch sản phẩm tăng gia. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời tham mưu, định hướng nhiệm vụ năm kế hoạch; thẩm định chặt chẽ dự toán của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân về công tác hậu cần; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong tổng cục thực hiện đúng trình tự lập dự toán, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong lập, thẩm định, phân bổ dự toán ngân sách, bảo đảm kịp thời tài chính cho thực hiện nhiệm vụ...  

VĂN CHIỂN