Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5; Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 và đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đồng chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel

Toàn cảnh buổi làm việc tại Khánh Hòa.

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa thường xuyên quan tâm quy hoạch, bố trí xây dựng vị trí đóng quân các đơn vị ở trạng thái thời bình; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đạt chỉ tiêu; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đúng kế hoạch, có chất lượng; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ Quân sự tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu và của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng đạt kết quả khá tốt, trọng tâm là Kết luận số 64-KL/TW ngày 30-10-2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) “về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành KVPT vững chắc trong tình hình mới”...

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 và Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thường xuyên phối hợp, thống nhất các nội dung trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng; phối hợp thẩm định chặt chẽ về mặt quốc phòng đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định…

leftcenterrightdel

Trung tướng Thái Đại Ngọc phát biểu tại buổi làm việc tại Khánh Hòa. 

Tại buổi làm việc hai bên cũng đã cho ý kiến và thống nhất một số nội dung về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian đến. Trong đó, tập trung làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng, bàn giao các điểm đất quốc phòng theo đúng luật định; bảo đảm các dự án phát triển kinh tế - xã hội phải gắn liền củng cố quốc phòng và ngược lại; chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; giữ vững tỷ lệ đảng viên và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Tin, ảnh: PHAN ĐỊNH