Thời gian qua, công tác giáo dục chính trị của Sư đoàn 8 đã đạt được những kết quả khá tốt, nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức giáo dục chính trị được đổi mới, chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị các cấp ngày được nâng lên.

Trên cơ sở chỉ thị, quy chế, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp, Sư đoàn 8 đã quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình, thời gian theo quy định; xây dựng kế hoạch, xác định thời gian cụ thể cho từng đối tượng, không để chồng chéo, ảnh hưởng đến hoạt động chung của đơn vị, từ đó quân số học tập luôn đạt trên 98,9%; 100% cấp đại đội có phòng sinh hoạt, cấp tiểu đoàn có phòng Hồ Chí Minh, trung đoàn đủ quân có hội trường, phòng truyền thống theo quy định; hàng năm bảo đảm 100% tài liệu, đồ dùng học tập cho cán bộ, chiến sĩ.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 8, Quân khu 9 khen thưởng cho các tập thể và cá nhân. 

Thiếu tá Lê Hữu Phước, Chính trị viên Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 9 cho biết: “Công tác giáo dục chính hiện nay cần định hướng thông qua làm mẫu, làm điểm; kịp thời rút kinh nghiệm, nhân rộng kinh nghiệm hay, động viên tính tích cực, tự giác nghiên cứu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, không ngừng hoàn thiện nhân cách của cán bộ giảng dạy chính trị. Qua đó, làm cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu đặt ra; thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống và phương pháp, tác phong công tác, là tấm gương cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị noi theo, góp phần để các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao”.

Phát biểu kết luận hội nghị Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Chính ủy Sư đoàn 8 lưu ý một điểm còn tồn tại trong “Đề án đổi mới giáo dục chính trị” tại đơn vị thời gian qua; đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị, người chỉ huy và cán bộ các cấp cần tiếp tục nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án bằng nhiều hình thức, phương pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực hiện Đề án giáo dục; xây dựng động cơ, trách nhiệm, ý thức tự giác cho cán bộ, chiến sĩ trong học tập...”.

Dịp này, Sư đoàn 8 khen thưởng cho 8 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Tin, ảnh: HUỲNH PHONG