Tham gia lớp tập huấn có hơn 100 cán bộ giảng dạy chính trị của các cơ quan, đơn vị trong toàn sư đoàn. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được quán triệt, bồi dưỡng các nội dung: Chỉ thị số 2423-CT/QUTW ngày 9-11-2023 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới; những vấn đề cần nắm vững khi triển khai học tập các chuyên đề giáo dục chính trị cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp năm 2024; những vấn đề chung về phương pháp dạy học hiện đại trong giảng dạy chính trị ở đơn vị cơ sở; quy trình và cách thức giảng bài chính trị ở đơn vị cơ sở; thống nhất một số nội dung về công tác tuyên truyền cổ động thực hiện trong năm 2024 và thời gian tới…

leftcenterrightdel

Đại tá Nguyễn Hồng Cảnh, Phó chính ủy Sư đoàn 5, giới thiệu chuyên đề tại lớp tập huấn. 

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự lớp tập huấn. 

Trong tập huấn, đơn vị kết hợp giới thiệu, phổ biến, quán triệt những nội dung gắn với trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy chính trị, kịp thời giải quyết tốt các vướng mắc trong giảng dạy chính trị tại cơ sở. Lớp tập huấn nhằm nâng cao phẩm chất, trình độ, kỹ năng, phương pháp giáo chính trị cho đội ngũ cán bộ; qua đó vận dụng tốt vào chức trách, nhiệm vụ, góp phần đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại đơn vị cơ sở, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị.

Tin, ảnh: LÊ THUẬN

Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.