leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2022, ngành tham mưu đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 5 lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tham mưu đi vào nền nếp, có chiều sâu. Sư đoàn đã chỉ đạo các đơn vị quản lý, điều hành, tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tá Đặng Đình Khoa, Phó tham mưu trưởng Sư đoàn đã biểu dương, đánh giá cao các ý kiến thảo luận cũng như kết quả thực hiện công tác tham mưu năm 2022, đồng thời chỉ rõ những nội dung, nguyên nhân còn hạn chế và yêu cầu các đơn vị cần triển khai nhiều biện pháp thực hiện tốt công tác tham mưu năm 2023. Trong đó tập trung quán triệt tốt các nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị của cấp trên; thường xuyên làm tốt công tác dự báo, đánh giá đúng tình hình, tham mưu kế hoạch, văn kiện cụ thể, kịp thời; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, bồi dưỡng cán bộ, gắn với duy trì nghiêm nền nếp chính quy; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, ban, ngành địa phương trên địa bàn và đơn vị liên quan.

Tin, ảnh: DUY NGUYỄN - LÊ THUẬN