leftcenterrightdel
 Kiểm tra nhận thức.

Tham gia đợt kiểm tra có hơn 100 đồng chí là cán bộ đại đội, trung đội trưởng thuộc các đơn vị trong toàn sư đoàn 5, Quân khu 7. Nội dung kiểm tra, gồm: Nhận thức chính trị; công tác tham mưu huấn luyện, tham mưu tác chiến; nguyên tắc hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ; Điều lệnh; hiểu biết chung về công tác hậu cần, kỹ thuật…

leftcenterrightdel
Cán bộ Phòng Tham mưu Sư đoàn theo dõi, động viên cán bộ tham gia kiểm tra.

Theo Đại tá Lê Xuân Bình, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, cán bộ trung đội, đại đội trực tiếp huấn luyện có vị trí, vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện bộ đội, bảo đảm mọi nhiệm vụ được thực thi hiệu quả, đúng ý định, xây dựng sư đoàn vững mạnh toàn diện vững chắc từ cơ sở. Thực tiễn thời gian qua, kết quả huấn luyện tại một số phân đội còn bộc lộ những hạn chế. Nguyên nhân chính là do năng lực, trách nhiệm, phương pháp tác phong của một số cán bộ trung đội, đại đội còn hạn chế hoặc ngại học tập rèn luyện, rèn bộ đội chưa cụ thể, sát thực.

leftcenterrightdel
Thực hành kiểm tra Điều lệnh. 

Vì vậy, đợt kiểm tra nhằm đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ huy, huấn luyện của cán bộ trung đội trưởng, đại đội, từ đó có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, trình độ nhận thức, năng lực đội ngũ cán bộ, là biện pháp quan trọng trong công tác quy hoạch, sử dụng, bố trí cán bộ sát thực. Đồng thời đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ rèn luyện, trao đổi, học tập lẫn nhau nâng cao phẩm chất, năng lực, công tác, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để đợt kiểm tra đạt chất lượng tốt, ban tổ chức, ban giám khảo chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập và chấm điểm khách quan, công tâm, chính xác. Đội ngũ cán bộ tham gia kiểm tra nêu cao đoàn kết, trách nhiệm tích cực học tập giành kết quả cao nhất trong đợt kiểm tra, bảo đảm an toàn, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy chế.

Đợt kiểm tra kéo dài đến ngày 29-9-2022.

Tin, ảnh: LÊ THUẬN