Đây là nội dung huấn luyện quan trọng, khó, phức tạp, dễ mất an toàn. Tại buổi thực hành huấn luyện, các phân đội tổ chức sử dụng lực lượng phù hợp, quán triệt tốt nhiệm vụ, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt; cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức địch tình, cơ động linh hoạt, thuần thục kỹ năng, động tác gói buộc, phối hợp hiệp đồng tổ chức tốt bơi vượt sông có vũ khí trang bị trong hành trú quân chiến đấu, an toàn, chấp hành tốt kỷ luật, quy định.

leftcenterrightdel
Phân đội thực hành huấn luyện vượt sông. 

Thông qua buổi huấn luyện mẫu nhằm thống nhất về tổ chức, phương pháp, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành huấn luyện của cấp ủy, chỉ huy các cấp và rèn luyện khả năng vận dụng trình độ kỹ, chiến thuật, bản lĩnh tâm lý của bộ đội nhằm khắc phục khó khăn của địa hình, vượt sông trong hành trú quân chiến đấu, nâng cao chất lượng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của đơn vị thời gian tới.

Tin, ảnh: NGUYỄN NAM