Báo cáo tại hội nghị đánh giá, 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 365 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện chiến đấu, XDCQ, QLKL gắn với xây dựng đơn vị điểm toàn diện trên các mặt công tác; tình hình chấp hành kỷ luật, thực hiện chính quy, xây dựng đơn vị an toàn đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ toàn diện, rõ nét... Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, các ý kiến đã chỉ ra một số hạn chế và nguyên nhân tác động trực tiếp đến kết quả công tác huấn luyện, XDCQ, QLKL; nhất là nguyên nhân chủ quan từ công tác duy trì, quản lý kỷ luật của chỉ huy các cấp trong Sư đoàn và công tác nắm tình hình chính trị nội bộ của cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel

Thượng tá Nguyễn Văn Toàn, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 365 phát biểu tại hội nghị.

 Kết luận hội nghị, Thượng tá Nguyễn Văn Toàn, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 365 nhấn mạnh: Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quan tâm, chú trọng hơn nữa đến các đối tượng, đẩy mạnh đột phá trong huấn luyện; tổ chức huấn luyện ở các cấp chặt chẽ, chấp hành nghiêm nguyên tắc an toàn, nhất là huấn luyện hội thi, hội thao, huấn luyện diễn tập, bắn đạn thật năm 2024. Huấn luyện phải gắn liền với XDCQ, xây dựng đơn vị điểm toàn diện trên các mặt công tác; quản lý kỷ luật, quản lý tư tưởng bộ đội.

Tin, ảnh: DUY TÙNG-VĂN TRÍ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.