Từ tháng 1-2022 đến nay, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 363 đã thường xuyên quán triệt, học tập, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở; đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện sát đúng, đạt hiệu quả thiết thực. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng, duy trì nghiêm quy chế làm việc trong các hoạt động lãnh đạo, chỉ huy và các tổ chức quần chúng. Đảng ủy Sư đoàn đã xây dựng, sửa đổi đầy đủ hệ thống quy chế đúng phạm vi, thẩm quyền, sát với đặc điểm của đơn vị.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi kiểm tra. 
leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi kiểm tra. 
leftcenterrightdel
 Thực hiện kiểm tra Quy chế dân chủ cơ sở ở Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân. 

Các công việc của tập thể đều được Đảng ủy dân chủ thảo luận tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ huy. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng cán bộ… đều được phổ biến đến mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng được biết, được bàn, được kiểm tra trên từng lĩnh vực cụ thể theo đúng chủ trương của Đảng, quy định của Bộ Quốc phòng. Phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, góp phần xây dựng bầu không khí dân chủ, môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh trong đơn vị.

Đảng ủy Sư đoàn 363 đã thực hiện nghiêm túc nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng theo chuyên đề “Tự soi, tự sửa”; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức. Chủ động bám nắm cơ sở, phát hiện, ngăn ngừa, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm kịp thời, dân chủ, công khai, đúng thẩm quyền, đúng người, đúng việc…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Ngô Thanh Hải yêu cầu: Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm kỷ luật, pháp luật. Thực hiện tốt việc đối thoại dân chủ theo quy định tại Thông tư 165, ngày Pháp luật, tổng hợp ý kiến, kiến nghị, kịp thời giải quyết những vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng của Sư đoàn, hướng dẫn, kiểm tra, khắc phục dứt điểm những hạn chế, thiếu sót đã được đoàn kiểm tra chỉ ra.

leftcenterrightdel

Đoàn kiểm tra dự diễn đàn “Dân chủ - Kỷ luật” ở Trung đoàn Tên lửa 238, Sư đoàn 363. 

Trước đó, đoàn kiểm tra đã đến dự diễn đàn “Dân chủ - Kỷ luật” và kiểm tra, nắm tình hình kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Trung đoàn Tên lửa 238, Sư đoàn 363.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ – DUY ĐÔNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.