Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 309, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên cho 100% cán bộ, chiến sĩ. Trên tinh thần thẳng thắn, khách quan, dân chủ, cởi mở, các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã bày tỏ nhiều ý kiến, tâm tư nguyện vọng, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong học tập, công tác cũng như một số vấn đề: Dân chủ về quân sự, chuyên môn; dân chủ về kinh tế và đời sống; công tác tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; duy trì nền nếp sinh hoạt; công tác thi đua, khen thưởng...

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Sư đoàn 309 trao đổi với cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp tại buổi đối thoại dân chủ. 

leftcenterrightdel
 Sĩ quan phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại dân chủ. 

 Các ý kiến đề đạt đã được các cơ quan chức năng và lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn giải đáp rõ ràng, giải quyết kịp thời các thắc mắc và những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp của các cơ quan, đơn vị, tạo đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị. Thông qua buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn nắm rõ tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ; từ đó, rút ra nhiều nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới; xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: HÀ SUẤT - NGUYỄN HÙNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.