Đoàn sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam thăm Bệnh viện Nam Khê Sơn, Trung Quốc

Đoàn quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam thăm Bệnh viện Nam Khê Sơn, Trung Quốc

Sĩ quan trẻ Việt Nam và Trung Quốc thăm Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc

quan trẻ Việt Nam và Trung Quốc thăm Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc

Bắt đầu Chương trình giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam - Trung Quốc năm 2024

Bắt đầu Chương trình giao lưu quan trẻ Việt Nam - Trung Quốc năm 2024

Tạo điều kiện để sĩ quan trẻ trưởng thành

Tạo điều kiện để quan trẻ trưởng thành

Sĩ quan trẻ-đừng cuộn tròn trong chiếc kén an toàn

quan trẻ-đừng cuộn tròn trong chiếc kén an toàn

Tuổi trẻ Trường Sĩ quan Thông tin tham gia vệ sinh bờ biển

Tuổi trẻ Trường quan Thông tin tham gia vệ sinh bờ biển

Giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam – Philippines

Giao lưu quan trẻ Việt Nam – Philippines

Tạo điều kiện để sĩ quan trẻ Lữ đoàn 649 phấn đấu, trưởng thành

Tạo điều kiện để quan trẻ Lữ đoàn 649 phấn đấu, trưởng thành

Khơi dậy khát vọng cống hiến cho sĩ quan trẻ ở Học viện Hậu cần

Khơi dậy khát vọng cống hiến cho quan trẻ ở Học viện Hậu cần

Đoàn sĩ quan trẻ Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba thăm Quân khu 4

Đoàn quan trẻ Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba thăm Quân khu 4