Ngoài thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, Sư đoàn 309 còn thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão lụt, phòng chống cháy rừng, cùng với chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Sư đoàn, các chi bộ cơ sở thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tập trung xây dựng Nghị quyết chi bộ sát, đúng với nhiệm vụ và tình hình thực tiễn ở đơn vị. Qua đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở đơn vị trong toàn Sư đoàn 309 đã được nâng lên; hầu hết các chi bộ đều duy trì nền nếp sinh hoạt đều đặn, tuân thủ theo quy trình hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị, cơ quan chính trị các cấp. Nội dung sinh hoạt chi bộ đã được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể hơn, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ, đơn vị; gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra hằng ngày tại đơn vị cơ sở.

leftcenterrightdel
 Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Sư đoàn 309.

Chia sẻ vấn đề này, Đại úy Y Ngọc Mỹ, Bí thư Chi bộ Đại đội 11, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 31 cho rằng: Cần phải luôn chuẩn bị kỹ các nội dung và căn cứ vào nghị quyết của Đảng ủy Tiểu đoàn, đánh giá tình hình, kết quả công tác lãnh đạo của chi ủy, chi bộ trong tháng trước; đánh giá tình hình, xác định phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo; phân công nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo một cách cụ thể, phù hợp với thực tiễn của Đại đội thì mới đạt được hiệu quả cao. Theo Đại úy Y Ngọc Mỹ: “Việc xây dựng, triển khai thực hiện nghị quyết luôn là khâu trọng tâm, là một nội dung quan trọng nhất trong hoạt động lãnh đạo của chi bộ. Chất lượng triển khai thực hiện nghị quyết lãnh đạo liên quan mật thiết đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, quyết định đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị trên tất cả các mặt công tác. Mặt khác, muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cần phải tuân thủ theo đầy đủ các bước theo đúng quy định. Phải cầu thị, tiếp thu đóng góp của Đảng viên trong chi bộ để bổ sung vào nghị quyết nhằm sát, đúng với tình hình nhiệm vụ của đơn vị”.

leftcenterrightdel
 Sinh hoạt văn hóa trên thao trường.

Thiếu tá Đinh Văn Khỏe, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 31 cho biết: “Chúng tôi thực hiện nghiêm quy định sinh hoạt chi bộ; ngoài ra, Đảng ủy Tiểu đoàn đã có chủ trương tăng cường sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ, chú trọng những vấn đề mới, phương pháp ra nghị quyết, tổ chức thực hiện nghị quyết gắn sát với hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị, coi đây là nội dung quan trọng trong việc giáo dục, nâng cao chất lượng hiệu quả, sức chiến đấu của chi bộ. Trong sinh hoạt, dành thời gian thỏa đáng cho phần thảo luận, có những gợi mở định hướng hợp lý để Đảng viên tham gia thảo luận, từ đó phát huy tính dân chủ, trí tuệ tập thể, tìm ra những chủ trương, biện pháp đúng đắn”.

Tuy nhiên, bên cạnh đó một số ít cấp ủy, chi bộ chưa thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng; nghị quyết còn “dài mà rỗng” một số ít chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt không đều, còn tổ chức sinh hoạt lồng ghép; tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ chưa thể hiện rõ nét; tinh thần tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao; nghị quyết có mặt chỉ nằm trên giấy, chưa đi vào cuộc sống học tập, huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở đơn vị. Một số đảng viên còn thụ động, ngại phát biểu ý kiến, thiếu tinh thần tự phê bình và phê bình.

Bởi vậy, các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nội dung trọng tâm, cốt lõi mà Đảng bộ Sư đoàn 309 quan tâm, luôn đặt ra những giải pháp cụ thể, như: Quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đổi mới nội dung, phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc của đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ; thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của chi bộ. Đặc biệt, chú trọng công tác quản lý, giáo dục đảng viên; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng tấm gương đảng viên tiêu biểu; đồng thời phê bình, xử lý kịp thời đảng viên vi phạm.

Thượng tá, Tiến sĩ TRỊNH XUÂN NGỌC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.