Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội thảo.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội thảo. 
leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại hội thảo. 
leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội thảo. 

Trải qua các giai đoạn cách mạng, việc học tập và làm theo Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua sớm nhất, rộng lớn, hiệu quả, thường xuyên, liên tục của ngành công an. Những thành tích, kết quả học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng Công an nhân dân hôm nay đã minh chứng những lời dạy của Người đã đi vào tiềm thức của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, là di sản tinh thần quý báu vô giá; là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, công tác, chiến đấu; là nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho lực lượng Công an nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, gương chiến đấu, hy sinh dũng cảm vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân được các cấp, các ngành và nhân dân biểu dương, khen ngợi.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã phân tích, làm rõ những giá trị lý luận và thực tiễn, tính khoa học và cách mạng, nhân văn trong Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng Công an nhân dân hiện nay; nội dung tư tưởng Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mối liên hệ và ý nghĩa sâu sắc các điều dạy đối với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói riêng và đối với cán bộ, đảng viên nói chung.

Các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ hơn sự phát triển những nội hàm mới của Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thiết thực vận dụng trong bối cảnh tình hình mới; vai trò của việc học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Người theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội thảo đã thống nhất, đề xuất các phương hướng, giải pháp để tiếp tục học tập và thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, chiến sĩ công an nói riêng đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TUẤN NAM