Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm quán triệt, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 2835-CTr/QUTW ngày 3-6-2024 của Quân ủy Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và UBND 28 tỉnh, thành phố ven biển trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết, chủ trương của Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

leftcenterrightdel

Tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và UBND 28 tỉnh, thành phố ven biển trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU. Ảnh minh họa: vietnamplus.vn

Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các lực lượng đối với công tác chống khai thác IUU, khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU ở các cơ quan, đơn vị; quyết tâm thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong năm 2024 và duy trì kết quả bền vững, góp phần phát triển kinh tế-xã hội; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo; tăng cường vị thế của Việt Nam với quốc tế.

Ban chỉ đạo về chống khai thác IUU của Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ chống khai thác IUU (gồm các quân khu ven biển, Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển) quán triệt, xác định rõ vai trò, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nội dung phù hợp với từng đối tượng, thành phần, từng cấp nhằm giúp cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, nhất là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU nắm vững, hiểu rõ nội dung nhiệm vụ, yêu cầu công việc.

Kế hoạch xác định các nội dung, giải pháp, gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; triển khai các biện pháp kiểm tra tại bến; thường xuyên tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn trên biển; tổ chức điều tra, xác minh, xử lý; công tác hợp tác quốc tế; bảo đảm nguồn lực... Trên cơ sở kế hoạch của Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị: Quân chủng Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, các Quân khu 3, 4, 5, 7, 9 xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định nhiệm vụ trọng tâm, bố trí lực lượng, phương tiện và tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản... 

SƠN BÌNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.