Năm 2023, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9 lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh các cấp quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, đạt nhiều kết quả quan trọng.

leftcenterrightdel

 Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Nổi bật là, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được 34.181 lượt người, đạt 100% so với kế hoạch; tổ chức bồi dưỡng đối tượng 3, đối tượng 4 được 12 lớp/1.207 đồng chí; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 150 vị chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn đạt hiệu quả thiết thực; chỉ đạo 3 trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện giảng dạy 19.167 lượt sinh viên đúng chương trình, nội dung đạt kết quả tốt.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt ghi nhận kết quả nổi bật các cơ quan, đơn vị, địa phương đạt được thời gian qua; đồng thời, nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt. 

Đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt văn bản chỉ đạo của cấp trên; chú trọng bồi dưỡng đối tượng chức sắc, chức việc, người có uy tín trong cộng đồng; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức phương pháp tuyên truyền, đầu tư bảo đảm vật chất phục vụ giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh; thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh các cấp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động.

Tin, ảnh: CÔNG KHANH - XUÂN CHIẾN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.