Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác huấn luyện.

leftcenterrightdel

Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9 phát biểu tại hội nghị 

Toàn Quân khu tổ chức 189 lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp, sát đối tượng. Các cơ quan, đơn vị tổ chức hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện chặt chẽ, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; chủ động đầu tư làm mới mô hình học cụ, tu sửa trường bắn, thao trường phục vụ huấn luyện; thẩm định, phê duyệt kế hoạch huấn luyện chiến đấu, kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” đạt chất lượng tốt; chuẩn bị đầy đủ bài giảng, tiến hành giáo dục chính trị đúng nội dung, chương trình; bảo đảm tốt các mặt hậu cần, kỹ thuật trong các nhiệm vụ.

Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ ngày, tuần, nhất là quán triệt, cụ thể hoá Chỉ thị số 79, Thông tư số 143 của Bộ Quốc phòng; hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng các công trình trường bắn, thao trường huấn luyện bổ sung bổ sung năm 2024 đúng quy định.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Chiêm Thống Nhất yêu cầu cấp uỷ, chỉ huy các cấp chủ động khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; đề xuất biện pháp tiếp tục nâng chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong thời gian tới.

Đồng chí Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu lưu ý, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên và cấp mình về công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện các đối tượng chặt chẽ theo kế hoạch đã phê duyệt, nhất là kiểm tra nội dung 3 tiếng nổ chiến sĩ mới; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, năng lực huấn luyện của đội ngũ cán bộ; tăng cường nắm, giải quyết tốt tư tưởng nảy sinh của cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật kết hợp triển khai nhiều biện pháp quản lý quân nhân, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong huấn luyện và tham gia giao thông.

Tin, ảnh: KHANH NGUYỄN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.