Thay mặt Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Phó chính ủy Quân khu 9 đã thông tin đến các đồng chí cán bộ cao cấp về tình hình thế giới, khu vực và trong nước; kết quả nổi bật về công tác quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu 9 năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

leftcenterrightdel

 Quang cảnh buổi gặp mặt tại Quân khu 9.

leftcenterrightdel
Các đại biểu vui ngày gặp mặt. 

Đồng chí Phó chính ủy Quân khu 9 ghi nhận, biểu dương các cán bộ cấp cao tuy đã nghỉ hưu, nghỉ công tác nhưng đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tô thắm truyền thống Anh hùng của LLVT Quân khu 9. Đồng thời, mong muốn các cán bộ nghỉ hưu, nghỉ công tác tiếp tục có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, hiến kế góp phần xây dựng LLVT Quân khu 9 vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

 Buổi họp mặt, nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đối với thế hệ cán bộ đi trước; động viên, thăm hỏi, cung cấp thông tin, tăng cường đoàn kết gắn bó giữa các thế hệ cán bộ; phát huy vai trò của cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu, nghỉ công tác đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, LLVT Quân khu 9 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tin, ảnh: CHÂU SA