Trong giai đoạn 2019-2023, các đơn vị trên địa bàn Quân khu 9 đã tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó tư lệnh Quân khu 9 phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Nổi bật là, đã thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ giúp việc ISO theo quy định của Bộ Quốc phòng để lãnh đạo công tác xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và nhất là công tác chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 đúng nội dung, thời gian theo quy định.

Xây dựng, công bố và đưa vào áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong đơn vị mình, từng bước cải cách nền hành chính, hệ thống hoá quá trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định pháp luật. Tạo điều kiện cho cấp ủy, chỉ huy các cấp kiểm soát được quá trình giải quyết công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính, giải quyết công việc nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Đến thời điểm hiện tại, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố và các Ban CHQS cấp huyện làm điểm đã xây dựng đầy đủ các quy trình chung; xây dựng được 460 quy trình, trong đó quy trình theo thủ tục hành chính là 176…

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị  

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó tư lệnh Quân khu 9 yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp về cải cách hành chính trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; nhất là công tác duy trì, cải tiến và chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

Rà soát, đánh giá nội bộ đối với hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị mình; thường xuyên quan tâm đến đội ngũ cán bộ vận hành hệ thống quản lý chất lượng; xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 để Bộ tư lệnh Quân khu trực tiếp khảo sát, đánh giá và có biện pháp lãnh đạo sát tình hình thực tiễn. Từng bước cải tiến phương thức làm việc, nâng cao chất lượng và phòng ngừa sai sót trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, cán bộ, chiến sĩ…

Tin, ảnh: PHƯƠNG NHẬT