leftcenterrightdel

Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu tại hội nghị. 

Theo báo cáo đánh giá, năm 2023, được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5, công tác tài chính của các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 5 luôn bám sát cơ chế quản lý tài chính của Nhà nước và đặc thù quốc phòng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; các nguồn lực tài chính được quản lý, sử dụng và thanh quyết toán chặt chẽ, đúng pháp luật Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân khu.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Thái Đại Ngọc ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước của các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm cần tập trung khắc phục, chấn chỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về công tác tài chính; chấp hành nghiêm dự toán ngân sách được Quân khu giao; điều hành dự toán ngân sách năm toàn diện, chặt chẽ theo phương châm "Thượng tôn pháp luật"; chấp hành nghiêm quy định về tiết kiệm chi ngân sách; tăng cường công tác kiểm soát chi, nhất là các hóa đơn, chứng từ mua sắm.

Các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ kế hoạch vốn đầu tư các dự án, công trình, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả; tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tổ chức đấu thầu, ký kết hợp đồng các dự án mở mới năm 2024 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thi công, tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành, thanh toán kịp thời, hạn chế việc đề nghị chuyển nguồn ngân sách sang năm sau.

Các cơ quan, đơn vị lưu ý quá trình mua sắm, quản lý, sử dụng tài khoản công chặt chẽ, đúng luật. Đẩy nhanh việc xây dựng phương án sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Tiếp tục nâng cao năng lực, trách nhiệm trong việc quản lý vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp…

Tin, ảnh: HÀ LÊ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.