Bám sát hoạt động thực tiễn và hướng dẫn của trên, Sư đoàn 2 đã chỉ đạo cơ quan chính trị các cấp hướng dẫn các chi bộ (bao gồm cả chi bộ không có cán bộ chính trị) xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề mỗi quý ít nhất một lần; thẩm định nội dung và theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện. Nội dung, hình thức, phương pháp, thời gian sinh hoạt chuyên đề thực hiện chặt chẽ, đúng theo quy định của trên. Trong đó, nội dung tập trung vào các vấn đề như: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; các giải pháp tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội... Qua đó, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ và rèn luyện năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

leftcenterrightdel

Một buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Đại đội SPG-9, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 (Quân khu 5). 

Thượng úy Lê Thành Hưng, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đại đội SPG-9, Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2) chia sẻ, trong quý I vừa qua, cấp ủy chi bộ sớm dự báo, nhận định tình hình bởi đây là thời điểm cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ nhỏ lẻ, phân tán, dễ phát sinh nguy cơ mất an toàn, vi phạm kỷ luật. Mặc dù nghị quyết của chi bộ hằng tháng của các đơn vị đều có chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nội dung trên, tuy nhiên, kết quả chưa cao trên từng phần việc, từng thời gian, từng bộ phận.

Để giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng hiểu rõ, thực hiện tốt nội dung này, Chi bộ Đại đội SPG-9, đã lập kế hoạch và tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Lãnh đạo tăng cường công tác quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn trong đơn vị”. Hội nghị chi bộ đã thẳng thắn, chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, đảng viên đều phát huy tốt tinh thần dân chủ, mạnh dạn góp ý, đề xuất nhiều nội dung, phần việc thiết thực trong đó nhấn mạnh vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp. Từ đó, giúp chi bộ nhận định, đánh giá đúng tình hình, có chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đơn vị luôn ổn định.

Còn Thượng úy Nguyễn Văn Thảo, Bí thư Chi bộ Đại đội 3, Tiểu đoàn 15, cho hay, tới đây, đơn vị tiếp nhận, huấn luyện cùng lúc cả chiến sĩ năm thứ nhất và năm thứ hai. Đây là cao điểm của mùa khô ở Tây Nguyên, thời tiết nắng nóng. Từ thực tiễn thời gian qua, việc sử dụng điện, nước của đơn vị, có nơi, có lúc chưa thực hành tiết kiệm, còn biểu hiện lãng phí. Do đó, trong sinh hoạt chuyên đề quý II, Chi bộ chỉ đạo, phân công đảng viên chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đơn vị mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần thực hành tiết kiệm trong cán bộ, đảng viên đến từng quần chúng. 

Sinh hoạt chuyên đề nhằm tập trung thảo luận sâu một mặt công tác hoặc vấn đề bức thiết đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị từ thực tiễn. Để thực hiện có chất lượng, hiệu quả nội dung này, Thượng tá Lê Sỹ Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 2, cho biết: "Bám sát thực tiễn, Thường vụ, Đảng ủy Sư đoàn đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề sát đúng, phân công đảng viên chuẩn bị nội dung chu đáo, kỹ lưỡng. Đặc biệt, trong những giai đoạn nhất định, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy Sư đoàn đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức thống nhất sinh hoạt một chuyên đề trong toàn Đảng bộ". 

Bên cạnh đó, nhằm tránh sự khô khan, đơn điệu về nội dung, các chi bộ thường xuyên đổi mới, đa dạng hình thức sinh hoạt. Nhất là, trong sinh hoạt phát huy tối đa nguyên tắc “tập trung dân chủ”; biết tôn trọng, lắng nghe, khuyến khích đảng viên phát biểu nêu chính kiến của mình, góp phần giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp kịp thời có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mặt khác, Sư đoàn tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên và cơ quan chính trị. Định kỳ hằng năm, thông qua các đợt tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, các cơ quan, đơn vị tiến hành thống nhất định hướng nội dung và ban hành hướng dẫn để triển khai nội dung này sát đúng, chặt chẽ, chú trọng tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Bài và ảnh: PHAN XUÂN ĐỊNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.