leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thiếu tướng Võ Văn Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, từ ngày 3 đến ngày 9-10, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6 để thảo luận, cho ý kiến: Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 – 2025; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và một số vấn đề về công tác cán bộ, công tác nhân sự…

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Võ Văn Hưng quán triệt kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Kết thúc hội nghị, Thiếu tướng Võ Văn Hưng yêu cầu, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp quán triệt sâu kỹ để thống nhất trong nhận thức và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những chủ trương của Đảng đã đề ra. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện sâu rộng, sát thực tiễn trong toàn LLVT Quân khu.

Tin, ảnh: PHAN ĐỊNH