leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi kiểm tra.

Theo đó, điểm mới năm nay là đơn vị tổ chức kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận. Trong thời gian 120 phút, các đối tượng kiểm tra sẽ phải hoàn thành bài kiểm tra với 30 câu hỏi trắc nghiệm và 1 nội dung tự luận. Nội dung kiểm tra được đánh giá là toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tập trung vào các chuyên đề giáo dục chính trị, các Nghị quyết, chỉ thị, thông tư, quy định mới của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu và đơn vị, mới được ban hành trong năm 2022; gắn chặt với chức trách, nhiệm vụ trên từng cương vị công tác của mỗi quân nhân.

Cuộc kiểm tra đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, 100% sĩ quan, QNCN tham gia kiểm tra đều chấp hành nghiêm quy định, kỷ luật và hoàn thành tốt nội dung kiểm tra. Thông qua đó, giúp cho cấp ủy, chỉ huy các cấp đánh giá đúng thực chất kết quả công tác giáo dục chính trị cho từng đối tượng. Kết quả kiểm tra là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ và bình xét thi đua năm 2022.

Tin, ảnh: PHAN ĐỊNH