Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các tỉnh duyên hải miền Trung trên địa bàn...

leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội nghị. 

Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị nhấn mạnh, Hải đội DQTT là loại hình mới, nhiệm vụ mới, thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn rộng. Bám sát thực tiễn, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quán triệt, triển khai chặt chẽ, đồng bộ các giải pháp để xây dựng lực lượng, tổ chức, quản lý, chỉ huy, bảo đảm các mặt cho Hải đội hoạt động bước đầu có chất lượng tốt. Nổi bật là, ngay khi có kế hoạch của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của cơ quan chức năng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu đã xác định nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và chỉ rõ nguyên nhân, đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng triển khai thực hiện Đề án.

leftcenterrightdel

Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu kết luận hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đánh giá cao những kết quả nổi bật của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện Đề án thời gian qua, Trung tướng Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhiệm vụ mới mang tính đặc thù cao, cụ thể hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”, “Giữ nước từ khi nước chưa nguy”. Để tiếp tục thực hiện Đề án trong giai đoạn tiếp theo có chất lượng, hiệu quả, Trung tướng Thái Đại Ngọc yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; bám sát thực tiễn, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành rà soát lại toàn diện kết quả thực hiện Đề án; đề xuất bổ sung, điều chỉnh các giải pháp, triển khai thực hiện đồng bộ, xuyên suốt, đúng pháp luật, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: PHAN ĐỊNH