Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu…

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị cho thấy, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5; sự đồng thuận, tạo điều kiện giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác đầu tư xây dựng của các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 5 có nhiều hiệu quả thiết thực, từng bước đáp ứng điều kiện sinh hoạt, làm việc và huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của từng cơ quan, đơn vị. Công tác tài chính đã được triển khai toàn diện, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho những nhiệm vụ trọng yếu, đơn vị vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn…, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nổi bật là, quá trình xây dựng kế hoạch, các cơ quan, đơn vị đã chủ động khảo sát, xác định vị trí và đề xuất nhu cầu đầu tư theo từng chuyên ngành phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo tính pháp lý thống nhất, dân chủ, hiệu quả, tiết kiệm; tổ chức lựa chọn chặt chẽ, đúng quy định các nhà thầu có đủ năng lực tham gia xây dựng, phù hợp với tính chất, quy mô của từng hạng mục công trình; kịp thời phát hiện, đề xuất các giải pháp giải quyết các vướng mắc, phát sinh hiệu quả, thiết thực. Công tác tài chính bảo đảm chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung phân tích làm rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng các công trình của các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng thao trường huấn luyện, doanh trại cũng như công tác quản lý, sử dụng các mặt công tác tài chính thời gian tới.

leftcenterrightdel

Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Thái Đại Ngọc đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của các cơ quan, đơn vị trong công tác đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng ngân sách. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quán triệt nghiêm, toàn diện các chỉ thị, hướng dẫn, quy định của trên về công tác xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng ngân sách quốc phòng và các mặt công tác tài chính một cách chặt chẽ, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong đó, cần chủ động rà soát, báo cáo cấp trên điều chỉnh, xử lý dự toán kịp thời, hạn chế thấp nhất tình trạng thừa, thiếu ngân sách vào cuối năm; chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng về quản lý tài chính, tài sản công; giữ vững kỷ cương kỷ luật tài chính; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, gây thất thoát tài chính, tài sản của Nhà nước và Quân đội; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí quỹ đất quy hoạch, mở rộng diện tích doanh trại, trường bắn, thao trường huấn luyện cấp tỉnh, huyện, xã nhằm đáp ứng yêu cầu, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập cho bộ đội thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. 

Đối với các dự án còn lại trong Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025, cần chủ động triển khai lập quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các nhà thầu, đơn vị thi công tuân thủ các quy chuẩn, quy định trong thiết kế, thi công, nghiệm thu công trình.

Trung tướng Thái Đại Ngọc yêu cầu, lãnh đạo, chỉ huy các cấp làm tốt hơn nữa công tác phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 về công tác quản lý tài chính, tài sản công và quản lý đầu tư xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền, nhất là đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Tài chính, Doanh trại các cấp; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng cho đội ngũ cán bộ Tài chính, Doanh trại có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có phẩm chất, năng lực tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: PHAN ĐỊNH