leftcenterrightdel

Toàn cảnh buổi kết luận cuộc kiểm tra. 

Tham gia cuộc kiểm tra có Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5; thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu; lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Phú Yên…

Báo cáo trung tâm tại buổi làm việc cho thấy, trong Quý I năm 2023, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đồng bộ, thống nhất, triển khai toàn diện các mặt công tác; các cơ quan, đơn vị đã tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đúng kế hoạch, đạt kết quả khá tốt; cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn trong các hoạt động.

Nổi bật là, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; tham mưu cho Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo thực hiện đúng quy trình, có chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023; theo dõi, chỉ đạo các địa phương tổ chức lễ giao, nhận quân đúng kế hoạch, nhanh, gọn, an toàn; thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng phúc tra, đăng ký, quản lý quân nhân dự bị; duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu có chất lượng khá tốt; phối hợp xây dựng và thực hiện tốt phương án bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu, nhất là trong dịp lễ, Tết…; quản lý, sử dụng đất quốc phòng theo đúng quy định của pháp luật; thường xuyên bảo đảm kịp thời, có hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời xử lý tốt các vấn đề nảy sinh, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống…

leftcenterrightdel

Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu kết luận buổi kiểm tra. 

Qua nghe báo cáo và kiểm tra tại thực địa, phát biểu kết luận cuộc kiểm tra, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua của Bộ CHQS tỉnh Phú Yên; đồng thời yêu cầu, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục nắm chắc đặc điểm, yêu cầu, chức năng nhiệm vụ của mình, kịp thời tham mưu đúng, trúng cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó, cần chú ý đến việc thẩm định, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp xây dựng quy hoạch các dự án phát triển kinh tế-xã hội cần quán triệt chắc quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với cũng cố quốc phòng và bảo đảm quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các cơ quan, đơn vị cần nắm chắc quy hoạch đã được phê duyệt, các quy định về xây dựng công trình quốc phòng và các dự án, công trình phát triển kinh tế-xã hội, kịp thời tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng…     

leftcenterrightdel
 Trung tướng Thái Đại Ngọc và đoàn công tác kiểm tra quy hoạch doanh trại tại Trung đoàn 888, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; chuẩn bị tổ chức tốt việc rút kinh nghiệm sau một tháng huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc, kịp thời đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại; tổ chức lực lượng, tham gia các hội thi, hội thao nghiêm túc, đạt kết quả cao và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt…

Tin, ảnh: PHAN ĐỊNH