leftcenterrightdel

Toàn cảnh buổi khai mạc diễn tập.

Cuộc diễn tập với đề mục: Tỉnh Gia Lai tổ chức phòng chống, ứng phó sự cố thiên tai, cứu hộ, cứu nạn do mưa bão; chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, bảo vệ vững chắc địa bàn tỉnh. Đợt diễn tập nhằm nâng cao trình độ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; năng lực tham mưu của LLVT, các sở, ban, ngành, đoàn thể, xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

leftcenterrightdel

Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo khai mạc diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo khai mạc diễn tập, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 nhấn mạnh, diễn tập KVPT tỉnh, thành phố là một nội dung hết sức quan trọng trong hoạt động và xây dựng KVPT; có tính đặc thù và tính tổng hợp đặc biệt cao; liên quan đến tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Qua diễn tập, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh phương án tác chiến phòng thủ của tỉnh; xây dựng hệ thống kế hoạch bảo đảm PTDS và bảo đảm năm đầu chiến tranh phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

leftcenterrightdel

Các đại biểu dự buổi khai mạc diễn tập.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu, đối với ban chỉ đạo, cơ quan ban chỉ đạo, đạo diễn của quân khu phải chỉ đạo, điều hành diễn tập theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt; theo dõi các lực lượng tham gia diễn tập thực hiện đúng, đủ các nội dung và thành phần; phát huy tính năng động, sáng tạo của người tập; không làm thay người tập; không làm ảnh hưởng lớn đến các hoạt động chung của địa phương; không để các thế lực phản động, thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá; tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo huấn luyện các lực lượng tham gia thực binh linh hoạt, sát thực tế, đúng ý định của quân khu, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm bí mật, an toàn, tiết kiệm.

leftcenterrightdel

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 5 trao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa tặng 2 gia đình chính sách ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Sáng cùng ngày, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã trao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa tặng 2 gia đình chính sách ở huyện Ia Grai với tổng trị giá 160 triệu đồng.

Theo kế hoạch GL-23 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20-5.

Tin, ảnh: PHAN ĐỊNH