Theo đó, các đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác hoạt động CTĐ, CTCT gồm: Kiểm tra hệ thống văn kiện, sổ sách, các thiết chế văn hóa ở đơn vị cơ sở; nhận thức của cán bộ sĩ quan, QNCN và hạ sĩ quan, binh sĩ theo hình thức trắc nghiệm và gặp gỡ, trao đổi trực tiếp.

leftcenterrightdel

Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 trao đổi, nắm bắt tâm tư, tình cảm của bộ đội ở Sư đoàn 307.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, 6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan, đơn vị đã triển khai, thực hiện toàn diện, có hiệu quả các mặt công tác hoạt động CTĐ, CTCT; hệ thống văn kiện, sổ sách đầy đủ theo đúng quy định. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, thực hiện nghiêm các kết luận, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Quân khu về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; duy trì thực hiện nghiêm nguyên tắc, chế độ trong lãnh đạo, sinh hoạt đảng; lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, xử lý có hiệu quả những vấn đề nảy sinh; tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ ổn định, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, chính sách, dân vận bảo đảm chất lượng, hiệu quả tốt. Đồng thời, thường xuyên quan tâm đến đời sống, vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; giải quyết kịp thời, chính xác, đầy đủ, chính sách đối với hậu phương quân đội…

leftcenterrightdel

Kiểm tra nhận thức của hạ sĩ quan, chiến sĩ tại Lữ đoàn Công binh 270, Quân khu 5.

Tại các nơi được kiểm tra, các đoàn công tác yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cơ quan, đơn vị kịp thời có kế hoạch, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; bám sát thực tiễn, nâng cao chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT góp phần xây dựng đơn vị VMTD, “mẫu mực tiêu biểu”, tổ chức đảng TSVM, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

 
leftcenterrightdel

Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 kiểm tra ghi chép sổ tay chiến sĩ mới tại Trung đoàn 885, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam. 

Việc kiểm tra lần này nhằm nắm, đánh giá toàn diện công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; hoạt động CTĐ, CTCT của đơn vị. Qua đó, đánh giá trách nhiệm, năng lực tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT của các cơ quan, đơn vị; kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, khuyết điểm và đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, tổ chức đảng TSVM, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: PHAN ĐỊNH