Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó tư lệnh Quân khu 5 chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cấp huyện, xã; lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS các tỉnh, huyện trên địa bàn các vùng dự án, các khu kinh tế, quốc phòng (KTQP) …

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Báo cáo trung tâm do Đại tá Ngô Tiến Sĩ, Chủ nhiệm Hậu cần, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia Quân khu 5 trình bày. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị nhấn mạnh, Quân khu 5 là địa bàn chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh, với 11 đơn vị hành chính cấp tỉnh và 125 huyện; đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trên địa bàn các khu kinh tế - quốc phòng , tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm khoảng 22%.

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5, các đơn vị trong LLVT Quân khu 5 đã  có nhiều mô hình hay, ý nghĩa giúp dân xóa đói, giảm nghèo bền vững; chủ động, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo phát huy tinh thần tự lực, tự cường, không ngừng phấn đấu vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.  

Giai đoạn 2016 -2020, được Bộ Quốc phòng giao thực hiện Dự án ”Nhân rộng mô hình giảm nghèo gắn với quốc phòng, an ninh” trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737, 207, 516 triển khai xây dựng được 12 mô hình sản xuất (với 6 mô hình chăn nuôi và 6 mô hình trồng trọt), tạo được nhiều việc làm cho người lao động tại chỗ, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân ổn định đời sống, thu nhập bình quân tăng từ 10-15 triệu đồng/năm. Cùng với các chính sách hỗ trợ của địa phương, đã có hàng trăm hộ tham gia dự án thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dự án các khu kinh tế - quốc phòng hằng năm trung bình từ 4-5%.

Thực hiện các dự án trong giai đoạn 2021 - 2025, chỉ tính riêng năm 2022, các Đoàn KTQP 207, 516, 737 và Công ty TNHH Một Thành viên Cà phê 15 đã triển khai xây dựng 11 mô hình sản xuất thuộc Dự án ”Mô hình giảm nghèo gắn với quốc phòng, an ninh” trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Dự án ”Phát triển kinh tế xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với tổng kinh phí đầu tư hơn 15 tỷ đồng, số hộ thụ hưởng gần 800 hộ trên 71 thôn, bản thuộc địa bàn 22 xã (9 huyện của 3 tỉnh Quảng Nam, Đắk Lắk, Đắk Nông). Đến nay, đã nhận được sự đồng thuận đánh giá cao của chính quyền và nhân dân địa phương. Bước đầu các mô hình đã cho thấy sự phù hợp của các giống cây trồng, con vật nuôi; giải quyết được hơn 1.000 lao động tại chỗ trong vùng dự án, trong đó có gần 700 lao động là người đồng bào DTTS. Đến hết tháng 1-2023, các đơn vị đã hoàn thành giải ngân 100% kinh phí được giao; cấp đủ cây, con giống, vật tư cho các hộ dân theo dự toán được duyệt.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó tư lệnh Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Để thực hiện tốt các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia thời gian đến, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng – Phó tư lệnh Quân khu 5 cho biết: Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 và cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản của Nhà nước, Bộ Quốc phòng; nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của trên và của Quân khu về triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025. Trên cơ sở ngân sách được giao, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai các nội dung, dự án thành phần trong các chương trình mục tiêu quốc gia một cách đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả, sát với đặc điểm của từng địa bàn.

Ngoài thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia nhằm phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân, các cơ quan, đơn vị còn kết hợp tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng đơn vị cùng hệ thống chính trị cơ sở ở địa phương ngày càng vững mạnh; gắn thực hiện tốt với các phong trào, cuộc vận động, như: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...; góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tăng cường niềm tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

 Tin, ảnh: PHAN ĐỊNH