Trong đó, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu, các cơ quan, đơn vị trong quân khu, nhất là các đơn vị để xảy ra vụ việc nghiêm túc kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, nhất là cán bộ chủ trì trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện kỷ luật bộ đội. Tăng cường nắm, quản lý, đánh giá, dự báo, định hướng, giải quyết tình hình tư tưởng; kết hợp chặt chẽ giữa quản lý tư tưởng với phát hiện, điều chỉnh hành vi quân nhân; kịp thời đấu tranh ngăn ngừa, xử lý những biểu hiện tiêu cực, các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật...

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: Báo Quân khu 4 

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, nắm chắc chất lượng chính trị nội bộ; phân công quản lý chặt chẽ, toàn diện, nhất là hoàn cảnh gia đình, tình hình sức khỏe, lối sống sinh hoạt và các mối quan hệ xã hội của quân nhân; quan tâm số quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ hằng ngày được về gia đình, cán bộ trẻ mới lập gia đình, chiến sĩ mới nhập ngũ; kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn các vi phạm từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng. Tăng cường kiểm tra, nắm chắc tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị và báo cáo kịp thời, chính xác, không né tránh, sợ ảnh hưởng thành tích, giấu giếm khuyết điểm.

Bằng những giải pháp đồng bộ trong giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý kỷ luật bộ đội, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu 4 quyết tâm giảm thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

THÀNH AN