leftcenterrightdel

Đại tá Ngô Nam Cường, Phó tư lệnh Quân khu, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số Quân khu chủ trì kiểm tra tại Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá, năm 2023, công tác công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An và Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Quân khu 4 thực hiện có nền nếp, hiệu quả. Các thủ tục hành chính được niêm yết đầy đủ, công khai và đúng quy định. Các nội dung như: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số thực hiện có hiệu quả. Bộ CHQS tỉnh Nghệ An là một trong những đơn vị tiên phong của Quân khu triển khai hệ thống giao ban, học tập trực tuyến với các điểm cầu trong lực lượng vũ trang tỉnh.

leftcenterrightdel
 Kiểm tra áp dụng chuyển đổi số vào thực hiện nhiệm vụ ở Ban CHQS thành phố Vinh, Nghệ An. 
leftcenterrightdel
Đoàn công tác kiểm tra hệ thống văn bản, sổ sách cải cách thủ tục hành chính Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. 

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trong Quân khu 4 luôn được Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả, nhận thức về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị được đề cao; các chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được xây dựng, triển khai kịp thời; các nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao cho Quân khu và các chỉ tiêu, yêu cầu về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đề ra trong kế hoạch, đề án Quân khu cơ bản hoàn thành đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng. Công tác tuyên truyền, phổ biến cải cách hành chính được các cơ quan, đơn vị vận dụng đa dạng các hình thức tuyên truyền và đạt kết quả tốt. Qua đó, trực tiếp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ huy, điều hành của các cấp góp phần lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Tin, ảnh: NGỌC THĂNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.