Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá, Tòa án Quân sự Quân khu và Tòa án Quân sự Khu vực Quân khu 4 đã thực hiện tốt các nội dung kiểm tra. Cụ thể, kết quả các mặt công tác như: Thụ lý và giải quyết án; công tác thi hành án; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hành chính pháp lý và công tác xây dựng ngành đều được triển khai, tổ chức thực hiện đúng nguyên tắc luật pháp và quy định của ngành bảo đảm chất lượng tốt.

Cùng với đó, công tác thi đua được Tòa án Quân sự Quân khu và Tòa án Quân sự Khu vực Quân khu triển khai theo đúng quy định; tích cực tham gia các phong trào thi đua do Tòa án nhân dân Tối cao, ngành Tòa án Quân sự và Bộ tư lệnh Quân khu phát động. Thông qua thực hiện công tác thi đua đã góp phần vào thành tích hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Tòa án Quân sự Quân khu và Tòa án Quân sự Khu vực Quân khu. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, yêu cầu Tòa án Quân sự Quân khu 4 và Tòa án Quân sự Khu vực Quân khu 4 kịp thời khắc phục, sửa chữa.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Trần Duy Hòa, Phó chánh án Tòa án Quân sự Trung ương kết luận kiểm tra. 

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự Hội nghị kết luận kiểm tra. 

Tại Hội nghị kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Trần Duy Hòa yêu cầu, thời gian tới Tòa án Quân sự Quân khu 4 và Tòa án Quân sự Khu vực Quân khu 4 tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chỉ thị của Chánh án Tối cao về những nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2023 và những năm tiếp theo. Tích cực bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho thẩm phán, thư ký, cán bộ chuyên môn, nhất là cán bộ trẻ. Phối hợp chặt chẽ với các Viện Kiểm sát trên địa bàn xét xử, lựa chọn các phiên tòa để tổ chức xét xử rút kinh nghiệm, nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên. Đối với Tòa án Quân sự Quân khu thường xuyên quan tâm, chỉ đạo Tòa án Quân sự khu vực Quân khu, đặc biệt là công tác chuyên môn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.

Đồng chí Phó chánh án Tòa án Quân sự Trung ương cũng đã giải đáp một số kiến nghị, đề xuất của Tòa án Quân sự Quân khu 4 và Tòa án Quân sự Khu vực Quân khu 4.

Tin, ảnh: NGỌC THĂNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.