Hội nghị xác định, từ đầu năm 2022 đến nay, hoạt động CTĐ, CTCT của LLVT Quân khu 1 đã quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng, bám sát cơ sở, triển khai toàn diện, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch, cả thường xuyên và đột xuất. Nổi bật trong công tác xây dựng, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch năm; tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, thông tin tình hình, định hướng tư tưởng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tham mưu quy hoạch, sắp xếp nhân sự cán bộ; chỉ đạo tổ chức thi bí thư chi bộ; hoạt động CTĐ, CTCT trong sẵn sàng chiến đấu, tuyển quân, hội thi, hội thao...

Những tháng cuối năm, Quân khu 1 xác định nhiều nhiệm vụ CTĐ, CTCT; trong đó tập trung chỉ đạo các đơn vị tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương chặt chẽ, nghiêm túc. Đẩy mạnh thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng, phát động các đợt thi đua cao điểm theo từng nhiệm vụ, giai đoạn cụ thể. Quán triệt thực hiện nghiêm chế độ quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn bí mật; tuyển sinh quân sự năm 2022, tuyển quân năm 2023; thẩm định tiêu chuẩn chính trị trong điều động, bổ nhiệm và trong các nhiệm vụ khác. Tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của địa phương... 

leftcenterrightdel
Huấn luyện bám, bắt mục tiêu trên không tại Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Phòng không 210, Quân khu 1. Ảnh: BÙI HIỆP  

* Dịp này, Đảng ủy Quân khu 1 đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 513 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Nghị quyết 592 của Đảng ủy quân khu về công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 10 năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu; cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Đảng bộ quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác tài chính đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của quân đội và hướng dẫn của ngành nghiệp vụ cấp trên. Nổi bật là nhiều cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động, sáng tạo, huy động hiệu quả các nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ. Công tác quản lý tài chính-ngân sách chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, giám sát trước, trong và sau khi chi tiêu bảo đảm sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn cán bộ, nhân viên ngành tài chính từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

BÙI HIỆP - CHÍ DŨNG