Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn các cấp; duy trì có nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT, gắn sát với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị.

Nổi bật, hệ thống sổ sách, giáo án, chương trình, kế hoạch được đăng ký, ghi chép đúng mẫu biểu, đủ nội dung, sát thực tế; nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, hội họp được giữ vững; công tác tuyên truyền, giáo dục có chiều sâu; công tác cán bộ, chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ đạt chất lượng tốt; hoạt động của công tác dân vận và các tổ chức quần chúng phát huy hiệu quả thiết thực; cơ quan, đơn vị, địa bàn an toàn.

leftcenterrightdel
Đoàn công tác kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn. 

Với tinh thần kiểm tra kết hợp bồi dưỡng, chỉ ra cho cơ quan, đơn vị những điểm hạn chế, tồn tại và hướng dẫn giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn công tác yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nắm chắc tình hình tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật của quân nhân; xây dựng, củng cố đoàn kết trong cơ quan, đơn vị; duy trì hoạt động CTĐ, CTCT có nền nếp sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn đơn vị, đạt hiệu quả cao; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin và ảnh: QUỐC HẢ