Tại hội nghị, Đảng ủy Quân đoàn 3 đã thảo luận, đánh giá toàn diện việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 9-10-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (2021-2023).

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Nổi bật là, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã cụ thể hóa Nghị quyết số 37-NQ/TW thành các chủ trương, biện pháp trong các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch. Từ năm 2015 đến nay, toàn quân đoàn đã hoàn thành nghiên cứu, biên soạn và xuất bản 29 ấn phẩm lịch sử và 31 công trình, đề tài khoa học lý luận có chất lượng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Hội nghị cũng đánh giá kết quả triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Xác định nhiều chủ trương, giải pháp để giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong quân đoàn.

Tin, ảnh: DANH QUANG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.