leftcenterrightdel
 Đại tá Lê Trọng Hiệp, Phó chủ nhiệm chính trị Quân đoàn 2 thông báo các nội dung Hội nghị lần thứ 4 tới các đại biểu.

Tại hội nghị, đại biểu các cơ quan, đơn vị được quán triệt nội dung phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nghe thông báo nhanh các nội dung Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII thảo luận và quyết định. 

Trong đó nêu rõ tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - 2022, dự kiến phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hội nghị đã thống nhất cao ban hành quy định mới về những điều Đảng viên không được làm...

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Ngay sau hội nghị, Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 2 hướng dẫn cấp ủy các cơ quan, đơn vị phổ biến, quán triệt tới 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng nhằm thống nhất tư tưởng và hành động, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao với những nội dung Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII đã thông qua.

Tin, ảnh: NGUYỄN TUẤN