Tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo nhanh kết quả nội dung, chương trình làm việc quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, hội nghị diễn ra từ ngày 4-10 đến ngày 7-10, tại Thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm; và một số vấn đề quan trọng khác.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.
leftcenterrightdel
Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo nhanh kết quả nội dung, chương trình làm việc quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sau Hội nghị, Ban Tuyên giáo đề nghị các đại biểu Báo cáo viên Trung ương cần nghiên cứu, lĩnh hội tinh thần và kết quả hội nghị Trung ương lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, làm cơ sở để tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các cán bộ, đảng viên; kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được trong 9 tháng qua; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. (VIỆT HÀ)

* Tại điểm cầu Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng.

Sau hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII và định hướng công tác tuyên truyền trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

leftcenterrightdel
Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại điểm cầu Bộ Quốc phòng. 

Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu: Căn cứ nội dung thông báo nhanh của Trung ương và Tổng cục Chính trị cung cấp, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, triển khai xây dựng kế hoạch Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII, từ cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng đến cấp cơ sở, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng phải được thông báo. Về hình thức tổ chức các hội nghị của các đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng, căn cứ quân số, tình hình nhiệm vụ, nhất là tình hình Covid-19, để quyết định hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, do bí thư (phó bí thư) cấp ủy thực hiện.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: Cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chính trị các cấp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ tổ chức các hội nghị; phát huy tốt vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII của Đảng; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Phong trào Thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; đẩy mạnh tuyên truyền gắn với kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961/23-10-2021); đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946/19-12-2021)... góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. (DUY THÀNH)