Tại Hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024...kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Sau hội nghị, Thiếu tướng Lê Thành Long, yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần nghiên cứu, lĩnh hội tinh thần và kết quả hội nghị, chuẩn bị tốt mọi mặt, tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII và nội dung bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc.

Về hình thức tổ chức, Thiếu tướng Lê Thành Long yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần vận dụng, linh hoạt sáng tạo giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; kết hợp chặt chẽ giữa học tập, quán triệt với đẩy mạnh tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Quân đội và các hoạt động của Học viện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, giáo dục nâng cao nhận thức, tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, vượt qua mọi khó khăn, thách thức phấn đấu vươn lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 

Tin, ảnh: XUÂN BÁCH - THANH TUYỀN