Báo cáo do Đại tá Nguyễn Trung Hiếu, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 1 trình bày tại hội nghị khẳng định năm 2022, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, triển khai thực hiện toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Điểm nổi bật là các cơ quan, đơn vị, nhà trường đã quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ lệnh, hướng dẫn của Bộ Tổng Tham mưu về công tác sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, kiểm soát quân sự, bảo đảm an toàn các mục tiêu, nhất là trong dịp diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC

Cùng với hoàn thiện kế hoạch ở các cấp và được phê duyệt theo đúng quy định; thường xuyên củng cố vật chất sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, các đơn vị cũng đã tổ chức tốt việc nghiên cứu thực địa; thực hiện nghiêm kế hoạch luyện tập chỉ huy tham mưu 1 bên 1 cấp; diễn tập chỉ huy 1 bên 2 cấp trên bản đồ có một phần thực binh sát thực tế chiến đấu. Cùng với đó, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị ở các cơ quan, đơn vị được tiến hành có nền nếp. Theo đó đã tổ chức chặt chẽ đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” ở các cấp; tổ chức phát động và triển khai hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng; công tác thi đua khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định; công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đời sống vật chất văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được bảo đảm tốt...

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng đã khẳng định những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn quân đoàn; đồng thời cũng chỉ rõ những điểm hạn chế tồn tại cần nghiêm túc khắc phục.

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Trung Hiếu báo cáo công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của quân đoàn. Ảnh: KIM NGỌC 

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn quân đoàn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện; tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu, sẵn sàng cơ động nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; tổ chức tốt việc nghiên cứu địa hình phục vụ cho việc bổ sung quyết tâm, phương án tác chiến của quân đoàn; luyện tập, diễn tập chỉ huy-tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ theo kế hoạch. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chủ đề năm 2023 “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch của trên về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; tạo sự đồng thuận, giữ vững ổn định và phát triển của các cơ quan, đơn vị; quản lý sử dụng quân số theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng năm 2023, các cơ quan, đơn vị, nhà trường làm tốt công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, cán bộ, chủ trì các cấp; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ phải được tiến hành sát với đặc điểm, tình hình yêu cầu nhiệm vụ. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định về công tác bảo vệ an ninh. Rà soát chặt chẽ chất lượng chính trị lực lượng trong cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật, phối hợp chặt chẽ với với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân nắm chắc tình hình, phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn mọi hoạt động của quân đoàn....

Nhân dịp này, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 đã phát động Phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 với chủ đề: "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, an toàn quyết thắng".

ĐÔNG NGUYÊN THÀNH